Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania trwałego trudnopalnego wykończenia przędz poliestrowych w procesie barwienia
WND-RPLD-03.02.00-00-046/12-00

                                                                                                                                   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.02.00-00-046/12-00
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania trwałego trudnopalnego wykończenia przędz poliestrowych w procesie barwienia".
Beneficjent: BORUTA SOFT Sp. z o.o. 
Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.
Całkowita wartość projektu: 3 131 014,20 PLN 
Dofinansowanie z RPO WŁ: 1 495 968,60 PLN
Opis projektu: Przedmiotem projektu Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania trwałego trudnopalnego wykończenia przędz poliestrowych w procesie barwienia. 
Okres realizacji projektu: Październik 2013 - Grudzień 2014

Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Zapytanie ofertowe barwiarki - ZAKOŃCZONE

Pliki do pobrania:  zapytanie_barwiarki.pdf podsumowanie_barwiarki.pdf 

Zapytanie ofertowe skręcarka - ZAKOŃCZONE

Pliki do pobrania:  zapytanie_ofertowe_skr_carka.pdf podsumowanie_skrecarka.pdf 

Zapytanie ofertowe BARWIARKI LABOLATORYJNE - ZAKOŃCZONE

Pliki do pobrania:  zapytanie_ofertowe_labo_barwiarki.pdf podsumowanie_barwiarki_labo.pdf 

Zapytanie ofertowe przewijarki - ZAKOŃCZONE

Pliki do pobrania:  zapytanie_przewijarki.pdf podsumowanie_przewijarki.pdf