Wdrożenie innowacyjnej technologii chemicznej obróbki przędz z wykorzystaniem środków pomocniczych, wytwarzanych na bazie mikroglinek naturalnych .
Projekt WND-RPLD.03.02.00-00-112/11

TYTUŁ OSI I DZIAŁANIA:

Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.2: Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw.  

NAZWA BENEFICJENTA: Boruta Soft Sp. z o.o.

 

CAŁKOWITA WAROTŚĆ PROJEKTU: 2 718 300,00 PLN                                                                   

 

DOFINANSOWANIE Z EFRR: 1 320 000,00 PLN

 

OKRES REALIZACJI: MARZEC 2012 – GRUDZIEŃ 2012

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z  EUROPEJSKIEGO   FUNDUSZU   ROZWOJU      REGIONALNEGO