Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania antystatycznego wykończnia przędz poliestrowych oraz poliamidowych.
Projekt WND-RPLD.03.03.00-00-021/13

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 (RPO WŁ).

Numer projektu: WND-RPLD-03.03.00-00-021/13
Tytuł projektu: "Wdrożenie innowacyjnej metody uzyskania antystatycznego wykończenia przędz poliestrowych oraz poliamidowych"
Beneficjent: BORUTA SOFT Sp. z o.o.
Tytuł osi i działania, z którego został dofinansowany projekt: Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość. Działanie III.3 Rozwój B+R w przedsiębiorstwach
Całkowita wartość projektu: 3 091 359PLN
Dofinansowanie z EFRR: 1 052 821,37 PLN
Dofinansowanie z budżetu państwa: 430 025,63 PLN
Opis projektu: Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii oraz zaoferowanie nowej gamy produktowej poprzez zakup środków trwałych.
Okres realizacji projektu: Lipiec 2014 - Grudzień 2014 
 
Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

NABYCIE PRZEWIJARKI

Pliki do pobrania:  zapytanie_przewijarka.pdf sprostowanie.pdf podsumowanie_przewijarka.pdf 

NABYCIE URZĄDZEŃ DO PAKOWANIA

Pliki do pobrania:  zapytanie_pakowanie.pdf podsumowanie_pakowanie.pdf 

NABYCIE BARWIARKI LABORATORYJNEJ

Pliki do pobrania:  zapytanie_barwiarka_labo.pdf podsumowanie_barwiarka_labo.pdf 

NABYCIE PRZEWIJARKI LABORATORYJNEJ

Pliki do pobrania:  zapytanie_przewijarka_labo.pdf podsumowanie_przewijarka_labo.pdf 

NABYCIE URZĄDZENIA DO BADANIA SUBLIMACJI BARWNIKA

Pliki do pobrania:  zapytanie_sublimacja_labo.pdf podsumowanie_sublimacja_barwnika.pdf 

NABYCIE SUSZARKI LABORATORYJNEJ

Pliki do pobrania:  zapytanie_suszarka_labo.pdf podsumowanie_szuszarka.pdf 

NABYCIE URZĄDZENIA DO BADANIA TRWAŁOŚCI NA ŚWIATŁO

Pliki do pobrania:  zapytanie_swiatlo_labo.pdf podsumowanie_swiatlo.pdf 

NABYCIE URZĄDZENIA DO BADANIA TARCIA SUCHEGO

Pliki do pobrania:  zapytanie_tarcie_suche_labo.pdf podsumowanie_tarcie_suche.pdf 

NABYCIE ZESPOŁU BARWIARKI

Pliki do pobrania:  zapytanie_barwiarki-1.pdf podsumowanie_barwiarka_180.pdf 

NABYCIE OPROGRAMOWANIA DO ZARZĄDZANIA FIRMĄ

Pliki do pobrania:  zapytanie_oproramowanie.pdf